O terapii

Psychoterapia to cykl spotkań, które zwykle odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut. Pierwsze spotkania (dwa, czasem trzy) mają charakter konsultacji, służą wzajemnemu poznaniu się i wyznaczeniu celu psychoterapii. Na koniec spotkań wprowadzających zawierany jest z klientem kontrakt terapeutyczny (porozumienie).

Dlaczego terapia ericksonowska?

Milton H. Erickson (1901-1980) był psychiatrą i psychologiem, zajmował się między innymi terapią rodzin. Stworzył nowy typ terapii (nazwany ericksonowską), skoncentrowanej na teraźniejszości i zorientowanej na przyszłość. W swoim podejściu kieruję się głównie założeniami terapii ericksonowskiej- niepowtarzalnością każdego człowieka i przekonaniem o jego zasobach, do których z różnych powodów aktualnie ma ograniczony dostępu. Moją pracę widzę jako dobranie takiej strategii działań, która pozwoli na osiąganie celów postawionych sobie przez klienta. Techniki, którymi się posługuje to np.: metafora, anegdoty, stawianie zadań (wykonywanych na sesji lub między sesjami) i hipnoza ericksonowska – rodzaj naturalnego transu, szczególnego kontaktu ze sobą i terapeutą. Wierzę, że terapia to droga klienta czy rodziny do pełniejszego życia, bo „Najlepszy jest ten czas, który mam przed sobą” (M.H. Erickson)