Oferta

Psychoterapia indywidualna

Terapia indywidualna jest spotkaniem dwóch osób: terapeuty i osoby korzystającej z terapii. Spotkanie z terapeutą jest formą rozmowy. W procesie terapeutycznym ustalany jest cel spotkań, który jest zgodny z potrzebą osoby zgłaszającej się po wsparcie w danej sytuacji życiowej. Skutkiem terapii jest zmiana, mająca na celu polepszenie dobrostanu człowieka. Czas trwania terapii jest zależny od problematyki, z którą zgłasza się człowiek.

JEŚLI:

• doświadczasz problemów emocjonalnych (w tym obniżonego nastroju, lęku, niepokoju, złości),
• cierpisz powodu zaburzeń nerwicowych (lękowych),
• posiadasz trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji,
• masz niskie poczucie własnej wartości,
• cierpisz na zaburzenia nastroju,
• masz poczucie, że nie radzisz sobie w sytuacjach stresowych i kryzysowych,
• zmagasz się z traumą,
• przeżywasz stratę,
• zmagasz się z przewlekłą chorobą somatyczną,
• doświadczasz spadku energii i motywacji do działania
• borykasz się z trudnościami w relacjach,
• masz zaleconą terapię przez lekarza psychiatrę.

Sesje terapeutyczne odbywają się zazwyczaj jeden raz w tygodniu i trwają 50 minut.

Terapia rodzin

Konsultacje i porady psychologiczne są formą spotkań mających na celu udzielenie pomocy w bieżących trudnościach wychowawczych, edukacyjnych czy w funkcjonowaniu społecznym. Mogą mieć charakter porady wychowawczej, wskazówek co do możliwych form uzyskania pomocy. Spotkania ponadto mają na celu zdobycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą na podjęcie dialogu i współpracy z dzieckiem.  Rodzice nauczą się między innymi: jak pokazywać dzieciom granice,  w jaki sposób komunikować się ze swoim dzieckiem i jak dbać  o więź.  Ważnym celem spotkań jest również wpieranie rodziców w radzeniu sobie z trudnymi emocjami (złość, lęk itp.).

terapii rodzinnej mówimy gdy terapią objęta jest cała rodzina wraz z dziećmi.  Terapeuta wspiera wszystkich jej członków. Zrozumienie przez rodzinę, w jakiej fazie życia rodzinnego się znajduje, z jakimi mitami rodzinnymi się zmaga staje się pomocne w pracy nad zmianą relacji w rodzinie. 

Jest formą spotkania, w której członkowie rodziny mówią o istotnych dla nich sprawach. Rodzice w wyniku takich rozmów mogą poprzez nowe doświadczenie bardziej zrozumieć swoje dzieci, a dzieci mają możliwość poznania intencji rodziców. Terapia rodzinna jest pomocna gdy rodzina przeżywa trudności, problemy lub kryzys, z którym trudno jej sobie poradzić.Terapia rodzinna ma na celu przywrócenie harmonii i ukazanie, że w każdej rodzinie tkwi siła.

Terapia skierowana jest do rodzin, w których:

  • problemy jednego z członków rodziny wpływają na funkcjonowanie całej rodziny,
  • poszczególne osoby w rodzinie mają konflikty między sobą,
  • występuje kryzys życiowy np. śmierć w rodzinie, wypadek,
  • występuje przewlekła choroba somatyczna np. onkologiczna, cukrzyca, astma, nadciśnienie itp.
  • występuje choroba psychiczna,
  • występują trudności wychowawcze,
  • występują zaburzenia zachowania u dzieci,
  • dzieci nagle zaczynają się zachowywać w sposób budzący niepokój.

Terapia par

Psychoterapia par jest propozycją dla osób, które przeżywają trudności w swoim związku. Daje szansę na zrozumienie samych siebie i swoich partnerów. Pomaga utrzymać i rozwijać związek z uszanowaniem wzajemnych potrzeb i ograniczeń.

Czas trwania terapii jest zależny od problematyki, z którą zgłasza się dana para oraz od złożoności ustalonych celów.

Stosowana jest gdy dwojgu ludziom zależy na związku, lecz z różnych przyczyn, czują się w nim nieszczęśliwi.

MOŻE BYĆ PROWADZONA JEŚLI PARA:

•Znalazła się w sytuacji kryzysu spowodowanego czynnikami zewnętrznymi lub wewnętrznymi
• Przeżywa kryzys spowodowany zdradą jednego z partnerów
• Boryka się z trudnościami wynikającymi z przewlekłej choroby jednego z partnerów lub dziecka
• Jest rozczarowana funkcjonowaniem własnego związku
• Ma trudności z porozumiewaniem się
• Przeżywa trudności związane z opieką nad dzieckiem partnera
• Odczuwa pustkę w sytuacji wyjścia dzieci z domu
• Doświadcza problemów seksualnych
• Odczuwa dyskomfort związany z brakiem bliskości, intymności.

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza funkcjonowania poznawczego jest prowadzona za pomocą nowoczesnego testu Skala Inteligencji Stanford Binet 5 (SB5) rekomendowanego przez Konsultanta Krajowego i Konsultantów Wojewódzkich ds. Psychologii Klinicznej.

Proces diagnozy psychologicznej może być także ukierunkowany na inny wybrany obszar funkcjonowania, często w porozumieniu i na potrzeby innych specjalistów (lekarz, nauczyciel, rehabilitant) lub na potrzeby określonych instytucji. Spotkanie polega na systematycznym przeprowadzeniu rzetelnych i trafnych testów psychologicznych w połączeniu z uzyskanymi informacjami z obserwacji i w wywiadzie. Diagnoza jest omawiana z klientem na kolejnym spotkaniu i w razie potrzeby opracowana na piśmie.